Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor PCPR w Gryfinie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie spotkań integracyjnych wraz z jazdą konną dla uczestników projektu pn. „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”.

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn.: „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”, nr RPZP.07.06.00-32-P009/22 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa, Oś VII Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.”, Numer naboru:/wezwania do złożenia wniosku: RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. Wnioskodawcą jest Powiat Gryfiński - a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jest Realizatorem projektu i występuje w zapytaniu jako Zamawiający.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2023 r. do godz. 15:00

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2023-10-24 12:35:02 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl