Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor PCPR w Gryfinie zaprasza do składania ofert na organizację pięciodniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 14 osób (dzieci imłodzieży z powiatu gryfińskiego) w projekcie RPZP.07.01.00-32-K408/17 „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” realizowanym w ramach 7 Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE NR 1:
Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów, informuję, że zamówienie obejmuje także koszt 4 kolacji. Kolacje zostały uwzględnione w punkcie 5.3. SIWZ. Opis, co powinny zawierać umieszczono w punkcie 5.7. SIWZ.
 
WYJAŚNIENIE nr 2:
Szanowni Państwo, ze względu na niezgodność zapisów SIWZ dotyczącą odległości miejsca wyjazdu od siedziby Zamawiającego, informuję, że należy przyjąć odległość do 300 km. Obecne doprecyzowanie zawiera najdłuższą odległość wymienioną w SIWZ, wobec czego nie zmienia się terminu składania ofert, który upływa dnia 14 stycznia o godzinie 15:00.
 
Niniejsze wyjaśnienia, ze względu na doprecyzowujący charakter, nie zmieniają terminu składania ofert, który upływa dnia 14 stycznia 2019 roku o godzinie 15:00.

 

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-01-04 15:00:22 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-01-09 15:12:43 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-01-15 17:17:36 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl