Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91; 74-100 Gryfino w imieniu: Powiatu Gryfińskiego ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino Zaprasza do składania wstępnych ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń: komputerowego ECDL BASE - tyflo dla os. niewidomych i słabowidzących (4 moduły), florystycznego oraz stylizacji paznokci z obsługą kasy fiskalnej, w projekcie RPZP.07.01.00-32-K615/17 „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanym w ramach 7 Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uwaga: złożone przez Państwa oferty cenowe nie są ofertami wiążącymi - po oszacowaniu wartości zamówienia, przeprowadzona zostanie właściwa procedura na udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-10-08 13:17:10 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-10-15 13:58:38 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl