Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Procedury w sprawach

2023-01-03 Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2022-04-05 Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - MODUŁ I
2020-11-04 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
2022-12-08 Powiat Gryfiński dla Ukrainy - dokumenty rekrutacyjne
2018-10-05 Procedura dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
2022-01-12 Procedura dofinansowania na likwidację barier architektonicznych
2022-01-12 Procedura dofinansowania na likwidację barier technicznych
2022-01-12 Procedura dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się
2018-04-11 Procedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji
2022-01-17 Procedura dofinansowania ze środków PFRON do środków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych
2018-04-11 Procedura dotycząca pomocy dla osób usamodzielnionych
2018-04-11 Procedura dotycząca pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rodziny zastępcze lub osoby dotknięte przemocą
2022-03-30 Procedura o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2021-03-17 Procedura o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (osoby do 16 roku życia)
2021-03-17 Procedura o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia)
2021-03-17 Procedura o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (ZUS i KRUS)
2018-04-11 Procedura udzielania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
2018-04-11 Procedura umieszczania osób w domach pomocy społecznej
2018-04-11 Procedura umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2024-02-12 Program PFRON pn. "Aktywny samorząd"
2024-01-03 Program wyrównywania różnic między regionami III - dokumenty do pobrania
2024-01-03 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA
2023-10-02 Wniosek o wydanie karty parkingowej
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl