Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Procedury

2017-03-22 Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
2017-03-22 Dofinansowanie ze środków PFRON do środków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych
2017-03-22 Pomoc dla osób usamodzielnionych
2017-03-22 Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rodziny zastępcze lub osoby dotknięte przemocą
2017-03-22 Udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
2017-03-22 Umieszczanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2017-03-22 Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej
2017-03-22 Wniosek na likwidację barier architektonicznych
2017-03-22 Wniosek na likwidację barier technicznych
2017-03-22 Wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się
2017-11-28 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji
2017-11-10 Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego
2018-01-04 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2017-03-22 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (osoby do 16 roku życia)
2017-03-22 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia)
2017-03-22 Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (ZUS i KRUS)
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl