Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Przyznanie dodatku wychowawczego, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18.roku życia

Podstawa prawna: art. 80 ust 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

 1. Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, po rejestracji wniosek Dyrektor PCPR kieruje na stanowisko pracownika socjalnego realizującego świadczenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszych procedur.
 2. Wniosek na dodatek wychowawczy wszczyna postepowanie administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku (zebranie potrzebnej dokumentacji, korespondencja).  
 3. Po uzyskaniu niezbędnych informacji pracownik socjalny oblicza wysokość świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą procedurą oraz przekazuje informację do Dyrektora PCPR.
 4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z odpowiednią adnotacją na wniosku i przekazuje do realizacji do pracownika merytorycznego realizującego dodatek wychowawczy.

Pracownik merytoryczny, sporządza decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy, po podpisaniu jej przez Dyrektora z upoważnienia Starosty sporządza listę wypłat i przekazuje do Działu Finansowo – Księgowego celem realizacji przelewów.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-06-26 14:00:31 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl