Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zaproszenie do składania ofert cenowych na:

świadczenie usług w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach projektu RPZP.07.01.00-32-K615/17 „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanym w ramach 7 Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-09-14 14:05:31 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-09-25 13:43:42 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-09-28 11:02:58 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl