Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91; 74-100 Gryfino w imieniu Powiatu Gryfińskiego ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 138o ustawy PZP) na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego w projekcie RPZP.07.01.00-32-K615/17 „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanym w ramach 7 Osi Priorytetowej „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uzupełnienie do SIWZ

Na stronie 5 SIWZ - pkt 6. - wymagania wobec Kadry, w części I - poradnictwo rehabilitacyjne,  do wymagań dopuszczających dodaje się osobę posiadającą wykształcenie średnie w zakresie fizjioterapii i/lub posiadającą dyplom uprawniający do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
W związku z dokonaniem uzupłnienia SIWZ wydłuza sie termin składania ofert do dnia 28.09.2018 do godz. 12:00

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-09-19 14:43:47 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-09-25 11:59:12 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-10-01 15:00:20 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-10-16 07:49:56 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl