Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zwraca się z prośbą o złożenie wstępnej oferty cenowej na oszacowanie wartości zamówienia następujących form wsparcia:

Część I: Korepetycje dla grupy 14 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z powiatu gryfińskiego.

Część II: Zajęcia edukacyjne dla każdego z 32 uczestników projektu (osoby dorosłe niepełnosprawne z powiatu gryfińskiego)

Część IV: Trening kompetencji społecznych dla 32 uczestników projektu (osoby dorosłe niepełnosprawne z powiatu gryfińskiego)

Wstępne oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku do godziny 15:00. na załączonym formularzu ofertowym.

Uwaga: złożone przez Państwa oferty cenowe nie są ofertami wiążącymi - po oszacowaniu wartości zamówienia, przeprowadzona zostanie właściwa procedura na udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w treści zapytania na szacowanie wartości zamówienia, w dwóch miejscach, (na str. 5 i 9) w części dotyczącej charakterystyki grupy uczestników, pojawiła sie błędna nazwa miejscowości jest Dołuje a powinno być Dołgie.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-12-11 10:34:03 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-12-14 09:47:05 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-01-09 15:20:58 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl