Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zaprasza do skałdania ofert na zorganizowanie treningów kompetencji społecznych dla uczestników II edycji projektu pn: "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim".

W związku z dostrzeżoną omyłką piśmienniczą dotyczącą liczby godzin zajęć z zakresie treningów kompetencji społecznych,umieszcza się ponownie dokumentację na postępowania. ISTOTNE INFORMACJE: Proszę zwrócić uwagę, że łączna liczba godzin zajęć wynosi 36 godzi. Dla każdej z trzech grup przewidziano 12 godzin zajęć.
 
W związku ze zmianą zapisów SIWZ i załączników, termin składania ofert dla tego postępowania wydłuża się do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 10:00.
 
Metryczka
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl