Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91; 74-100 Gryfino w imieniu: Powiatu Gryfińskiego ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza Państwa do składania ofert na: Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkoleń/zajęć edukacyjnych - w ramach projektu pn: „Powiat Gryfiński przemocy mówi NIE” współfinansowanego z Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Edycja 2019 

Oferty należy dostarczyć  do PCPR w Gryfinie w wersji papierowe, jw terminie do dnia 12.12.2019 do godz. 9:00

Szanowni Państwo, na opisie koperty prosimy umieścić napis o treści: "Oferta na opracowanie materiałów dydaktycznych i realizację zajęć edukacyjnych. Nie otwierać przed godz. 9:00 dnia 12.12.2019 r."

W treści SIWZ na str. 10 omyłkowo wpisano inna datę.

Metryczka
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl