Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

W związku z realizacją przez Powiat Gryfiński Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w imieniu którego zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godziny 12:00.

Informacja o wyborze oferty

Za najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu została uznana oferta złożona przez Pracownię Psychoterapii i Profilaktyki Justyna Bągorska, ul. Strzelecka 5C/2, 70-384 Szczecin.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2021-04-16 11:02:18 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2021-04-27 08:48:26 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl