Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor PCPR w Gryfinie zaprasza do składania ofert na dostawę bonów towarowych w ramach w projektu „POWIAT GRYFIŃSKI DLA UKRAINY" realizowanym w ramach osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert:
Dla ofert nadsyłanych pocztą (liczy się data odbioru przesyłki), składanych osobiście, oraz przesyłanych pocztą elektroniczną jest to dzień 7 grudnia 2022 roku – do godziny 15:00

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2022-11-29 13:57:15 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2022-11-29 14:27:54 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2022-11-29 14:29:22 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2022-12-05 14:21:10 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2022-12-08 09:13:25 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl