Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

W związku z realizacją projektu „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”, nr RPZP.07.06.00-32-P009/22 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa, Oś VII Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.”, w imieniu Powiatu Gryfińskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zwraca się z zapytaniem o szacowaną cenę usług tłumaczeń ustnych konsekutywnych dla uczestników ww. projektu.

Oferty proszę składać do dnia 11.04.2023 r. do godz. 15:00

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2023-04-05 13:42:37 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2023-04-05 15:18:25 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2023-04-12 15:19:00 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

2023-08-16 12:56:14 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl