Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że PCPR realizuje kolejną edycję „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”

Osoby chętne do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, proszone są o złożenie swojej oferty z wyszczególnieniem ceny brutto za godzinę zajęć dydaktycznych.

Przy składaniu ofert proszę uwzględnić § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. z dnia 8 marca 2011r. Nr 50 poz.259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne.

W/w rozporządzenie informuje że: „Oddziaływania korekcyjno–edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:

 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej , albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. mają udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

Termin realizacji „Programu” od marca do końca maja  2018r. Łącznie 60 godzin zajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu. Godziny prowadzenia „Programu” dostosowane będą do możliwości uczestników ( przyjazdu i odjazdu ).

Ofertę proszę przesłać do dnia 20 lutego 2018r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, tel. 91 40 45 504

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2018-02-06 10:09:27 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-02-06 10:10:04 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-02-09 07:40:42 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-03-06 19:19:51 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-03-06 19:20:07 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl