Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania sie z treścią ogłoszenia i składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniajace kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 09.07.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 25.05.2020 r. na wspierane realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2020 r. i postanowił zlecić w/w zadanie dla:

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 82, 74-100 Gryfino

Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2020 wynosi 30.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w dniu 09.07.2020 r. podjął Uchwałę Nr 312/2020 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2020 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniem. 

Do otwartego konkursu ofert przystąpiło tylko jedno stowarzyszenie, którego oferta spełniła wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami została oceniona merytorycznie uzyskując 184 punktów (na 240 możliwych).

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został zmieniony. 2020-05-25 10:02:27 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2020-05-25 10:04:56 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

2020-07-03 10:51:10 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2020-07-10 10:57:37 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-07-10 21:36:18 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-07-10 21:36:38 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-07-10 21:37:08 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl