Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920,), art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), art. 25 ust. 1, 4 i 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 2245, poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, z 2020 r. poz.1690, poz.1818)

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Moryń przeznaczonego dla 120 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia  1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

 

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu pomocy społecznej w Moryniu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu  16.12.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 16.11.2020 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i postanowił zlecić w/w zadanie oferentowi tj. Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. Do otwartego konkursu przystąpiła tylko jedna organizacja pozarządowa, oferta spełniła wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami została oceniona merytorycznie uzyskując 107 pkt. (na 150 możliwych). Kwota na realizację zadania wynosi 24.666.850,00 zł.

Zarząd Powiatu w dniu 16.12.2020 r. podjął Uchwałę Nr 385/2020 w sprawie wyboru oferty na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w Zgromadzeniem. 

Bożena Stawiarska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gryfinie

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2020-11-16 10:04:58 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-11-16 10:05:27 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-11-16 10:14:09 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-12-18 19:17:47 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-12-18 19:18:26 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl