Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania sie z treścią ogłoszenia i składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniajace kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 05.07.2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 10.05.2018 r. na wspierane realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Zestawienie wybranych ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

w Powiecie Gryfińskim w roku 2018

 

Lp.

Nazwa oferenta

 

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Nowym Czarnowie

20.000,00

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie

10.000,00

Ogółem:

30.000,00

Zarząd Powiatu w dniu 05.07.2018 r. podjął Uchwałę Nr 627/2018 w sprawie rozstrzygnięcia  ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniami.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-05-15 11:42:11 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-05-15 11:56:48 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-07-09 14:06:39 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-07-09 14:08:23 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-07-09 14:08:24 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl