Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania sie z treścią ogłoszenia i do składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniajace kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. Dz.U. z 2019 r poz. 2020) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 02.06.2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 22.04.2021 r. na wspierane realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2021 r. i postanowił zlecić w/w zadanie dla:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 82, 74-100 Gryfino. Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2021 wynosi: 39.260,00 zł,
 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, Goszków 12a, 74-5050 Mieszkowice. Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2021 wynosi: 25.400,00 zł,
 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino. Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2021 wynosi: 22.560,00 zł,

Zarząd Powiatu w dniu 02.06.2021 r. podjął Uchwałę Nr 464/2021 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2021 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniami. 

Do otwartego konkursu ofert przystąpiły trzy stowarzyszenia, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały ocenione merytorycznie uzyskując:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie 197 punkty, na 240 możliwych do uzyskania.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie – 239 punkty, na 240 możliwych do uzyskania.
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie 188 punkty, na 240 możliwych do uzyskania.


Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2021-04-22 12:40:55 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2021-06-07 11:38:11 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl