Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania sie z treścią ogłoszenia i do składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniajace kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535, z 2022 r. poz. 857, poz. 1079) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 14.06.2022 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28.04.2022 r. na wspierane realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r. i postanowił zlecić w/w zadanie dla:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 82, 74-100 Gryfino

Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2022 wynosi: 59.993,00 zł,

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, Goszków 12a, 74-5050 Mieszkowice

Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2022 wynosi: 24.100,00 zł,

Zarząd Powiatu w dniu 14.06.2022 r. podjął Uchwałę Nr 659/2022 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniami. 

Do otwartego konkursu ofert przystąpiły trzy stowarzyszenia, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały ocenione merytorycznie uzyskując:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie 187 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 46,75 pkt
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie – 224 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 56,00 pkt

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2022-04-28 11:43:51 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2022-06-20 08:08:48 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2022-06-20 08:09:14 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl