Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania sie z treścią ogłoszenia i do składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniajace kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 15.06.2023 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20.04.2023 r. na wspierane realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2023 r. i postanowił zlecić w/w zadanie dla:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, Armii Krajowej 82, 74-100 Gryfino. Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2023 wynosi: 30.000,00 zł,

 

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie, Goszków 12a, 74-5050 Mieszkowice. Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2023 wynosi: 20.000,00 zł,

 

 • Spółce „Pełnosprawni” Sp. z o.o. w Steklnie Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2023 wynosi: 10.000,00 zł

 

Zarząd Powiatu w dniu 15.06.2023 r. podjął Uchwałę Nr 846/2023 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2023 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniami.

Do otwartego konkursu ofert przystąpiły trzy stowarzyszenia, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały ocenione merytorycznie uzyskując:

 • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie - 201 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 50,25 pkt.
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie – 222 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 55,50 pkt.
 • „Pełnosprawnych” Sp. z o.o. – 181 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 45,25 pkt.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2023-04-20 11:35:49 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:47:37 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:47:57 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:48:02 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:48:25 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:48:40 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:48:48 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-06-19 10:49:13 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl