Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Art.10e i art.10f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1172 ze. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  2. Załączniki:
   • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
   • o kopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności

 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłat.

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Brak trybu odwoławczego - PCPR realizuje wszystkie wnioski w miarę posiadanych środków PFRON.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie), ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 7. UWAGI:
  Przyznanie dofinansowania zależy od kryterium dochodowego wnioskodawcy, wynikającego z wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia (opublikowanego i zmienianego co kwartał).
  Wypełniając oświadczenie o dochodzie rodziny we wniosku o dofinansowanie należy: obliczyć średni miesięczny dochód rodziny za ostatnie 3 miesiące i podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, (np. dochód rodziny za 1 miesiąc + 2 miesiąc + 3 miesiąc, podzielone przez 3 oraz podzielone przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie)

 8. Można skłdać wnioski w formie elektronicznej poprzez system SOW kliknij link: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html - jednakże do wniosku należy załączyć: skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wypełniony wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-01-17 14:30:45 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-01-17 14:32:05 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-01-17 14:32:41 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-01-23 09:34:46 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2020-01-02 14:57:45 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-01-02 15:00:52 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-01-15 11:44:42 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-01-15 11:45:28 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-01-15 11:47:05 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-01-15 11:48:07 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2021-01-19 10:56:22 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl