Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Powiat Gryfiński realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjenta programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Informacje o programie znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Wnioski o dofinansowanie można składać droga elektroniczną poprzez system SOW: (https://sow.pfron.org.pl/) .

W celu złożenia wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego: instrukcja założenia profilu zaufanego

Zachęcamy do złożenia wniosku drogą elektroniczną, ponieważ jest to dodatkowo premiowane:
- dla modułu I: jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
- dla modułu II: jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800,00 zł dla wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy, jest to jednorazowe zwiększenie.

Terminy przyjmowania wniosków:
- Moduł I - od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020
- Moduł II - dla wniosków dot., roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni) od 1 marca 2020 do 31 marca 2020, dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021 (semestr zimowy) od 1 września 2020 do 10 października 2020,

Wykaz załączników potrzebnych do złożenia wniosku: (załączniki moduł I i II 2020)

Wzory załączników (format pdf.):

Obszar A, zadanie 1- oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu:
- Wniosek - Obszar A, zadanie 1
- Klauzula informacyjna

Obszar A, zadanie 2 lub 3 - prawo jazdy:
- Wniosek - Obszar A, zadanie 2 lub 3
- Klauzula informacyjna

Obszar A, zadanie 4 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu:
- Wniosek - Obszar A, zadanie 4
- Klauzula informacyjna

Obszar B, zadanie 1, 3 lub 4- sprzęt elektroniczny:
- Wniosek- Obszar B, zadanie 1,3 lub 4
- Klauzula informacyjna
- B1 załącznik nr 2 wzrok
- B1 załącznik nr 3 kończyny górne
- B3 załącznik nr 2 wzrok
- B4 załącznik nr 3 słuch

Obszar B, zadanie 2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia:
- wniosek - obszar B, zadanie 2
- Klauzula informacyjna

Obszar B, zadanie 5 - sprzęt elektroniczny – serwis:
- wniosek - obszar B, zadanie 5
- Klauzula informacyjna

Obszar C, zadanie 1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym:
- wniosek- obszar C, zadanie 1
- Klauzula informacyjna
- zaświadczenie lekarskie

Obszar C, zadanie 2 - wózek inwalidzki lub skuter – serwis:
- wniosek - obszar C, zadanie 2
- klauzula informacyjna

Obszar C, zadanie 3 - proteza kończyny:
- wniosek - obszar C, zadanie 3
- klauzula informacyjna
- zaświadczenie lekarskie

Obszar C, zadanie 4- proteza kończyny – serwis:
- wniosek - obszar C, zadanie 4
- klauzula informacyjna
- zaświadczenie lekarskie

Obszar C, zadanie 5- skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego:
- wniosek - obszar C, zadanie 5
- klauzula informacyjna
- zaświadczenie lekarskie

Obszar D:
- wniosek - obszar D
- klauzula informacyjna

MODUŁ II:
- wniosek
- klauzula informacyjna
- załącznik nr 4 - oświadczenie o przebiegu dotychczasowego kształcenia
- załącznik nr 2 - zaświadczenie z uczelni/szkoły


UWAGA -
Wykaz pozostałych wymaganych załączników

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr tel. 91 40 45 504 wew. 103

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-02-28 13:38:24 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-02-28 13:38:51 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-04-11 14:39:15 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-04-12 11:07:23 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-04-16 15:01:40 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2019-07-26 12:22:20 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2019-10-02 11:26:56 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 13:48:46 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 13:50:36 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 13:59:21 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 14:24:50 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 14:31:52 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 14:41:28 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 14:48:54 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 15:09:12 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 15:10:40 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-05 15:11:23 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2020-03-10 14:10:54 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl