Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. Nr 96, poz. 861).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o dofinansowanie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wniosek lekarza potwierdzający konieczność korzystania ze sprzętu przez osobę niepełnosprawną,
  • fakturę proforma określającą koszt sprzętu,
  • zaświadczenie o dochodach
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłaty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Wnioski należy składać przez cały rok kalendarzowy. Jednostka rozpatrująca wniosek w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek o uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  PCPR realizuje wszystkie wnioski w miarę posiadanych środków PFRON.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30
  od poniedziałku do piątku
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 7. UWAGI:
  Dofinansowaniu nie może podlegać sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przed datą podpisania umowy. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera umowę z osobą niepełnosprawną, w której określa się kwotę dofinansowania oraz warunki jej realizacji. Maksymalnie zakup sprzętu rehabilitacyjnego może być dofinansowany do wysokości 60% wartości zakupu.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 18:41:32 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-03-22 18:46:08 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-04-06 11:55:04 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:56:14 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-10-05 07:27:55 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl