Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. Nr 96, poz. 861).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Wniosek o dofinansowanie
  1. Załączniki:
   • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
   • kserokopię karty zaopatrzenia z limitem Narodowego Funduszu Zdrowia
   • fakturę proforma zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłaty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Wnioski należy składać przez cały rok kalendarzowy. Jednostka rozpatrująca wniosek w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje weryfikacji. W przypadku stwierdzenia uchybień, podmiotowi składającemu wniosek przysługuje, termin 30 dni na uzupełnienie wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Brak trybu odwoławczego - PCPR realizuje wszystkie wnioski w miarę posiadanych środków PFRON.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30
  od poniedziałku do piątku
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 7. UWAGI:
  Informacja o wysokości dofinansowania:
  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz 65% w przypadku osoby samotnej.
  Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosi:
  • do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  Nie można się starać o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub środków pomocniczych po fakcie dokonania zakupu, jeżeli wcześniej nie złożono wniosku o takie dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może być dofinansowany, jeśli osoba niepełnosprawna otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdzone kartą zaopatrzenia na dany sprzęt.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 18:54:28 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-04-06 11:53:54 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:55:34 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-10-05 07:25:56 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-10-23 07:46:03 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2020-01-14 11:49:58 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl