Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Art. 35a ust. 7 pkt d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych,
  1. Załączniki:
   • kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • orzeczenia o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
   • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą,
   • zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
   • zaświadczenie lekarza specjalisty
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłaty.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Wnioski należy składać przez cały rok kalendarzowy. Jednostka rozpatrująca wniosek w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje weryfikacji. W przypadku stwierdzenia uchybień, podmiotowi składającemu wniosek przysługuje, termin 30 dni na uzupełnienie wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Brak trybu odwoławczego - PCPR realizuje wszystkie wnioski w miarę posiadanych środków PFRON.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Od poniedziałku do piątku. od godz. 7.30 do 15.30 w:
  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  tel. 91-404-55-04, 91-416-20-17
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 7. UWAGI:
  O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowania na likwidację barier następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej. W przypadku dzieci do lat 16 na wniosek przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się na odpowiednim druku.
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 19:38:40 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-03-22 19:40:15 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-04-06 11:52:05 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:51:11 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl