Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r, poz. 2046 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 72), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  2. Ważne orzeczenie o niepełnosprawności - kserokopia
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłat.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Legitymacje wydajemy w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Nie dotyczy.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Od poniedziałku do piątku. od godz. 7.30 do 15.30 w:
  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  tel. 91-404-55-04, 91-416-20-17 wew. 117
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 19:58:18 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-08-17 15:03:39 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-09-05 10:52:03 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-01-04 14:56:40 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:50:02 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-08-21 09:37:41 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2018-08-21 09:38:53 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-08-21 09:43:07 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2019-06-07 12:47:27 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl